GMK Bulvarı, Şht. Danış Tunalıgil Sk. No:2/9 Çankaya/Ankara

Sağlık Turizmi Vergi Avantajları; Kurumlar ve Gelir Vergisi ile KDV Muafiyetleri

Ülkemizde Yabancı hastalara sağlık hizmetlerinin sunumu Kamu Hastaneleri, Özel Hastaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri, Merkez ve Hastaneleri ile Özel Muayenehaneler aracılığıyla yerine getirilmekte olup bu kuruluşlara hitaben gerek kurumlar Vergisi Kanunu gerekse Gelir Vergisi Kanunu’nda bazı indirim ve istisnaların sağlandığı görülmektedir. Gelir Vergisi Kanunu Md. (89-13) ve Kurumlar Vergisi Kanunu (Md. 10/1-ğ) fıkra ve …

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Alımı

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Nedir? Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi sağlık tesisleri ile aracı kuruluşların, uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı faaliyetinde bulunabilmeleri için sahip olmaları gerekli olan belgedir. Sağlık tesisleri ve Aracı kuruluşlar için uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı tarafından verilmektedir. Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi …

Sağlık Turizmi Destekleri

Sağlık Turizmi Destekleri T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından, uluslararası sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren ve tedavi amaçlı olarak hasta kabul eden/getiren sağlık kuruluşlarına ve sağlık turizmi şirketlerine 100 milyon TL’yi aşan tutarda destek verilmektedir. Geri ödemesiz olarak verilen bu desteklerden; – medikal turizm (hastane, tıp merkezi, poliklinik, ağız ve diş sağlığı merkezi, muayenehane), termal turizm, SPA-Wellness …

Sağlık Turizmi Yapmak İçin Gerekli Şartlar

Yurtdışından sağlık hizmeti almak amacıyla ülkemize gelenler ile turist olarak ülkemizde bulunduğu sırada sağlık hizmeti ihtiyacı ortaya çıkan kişilere sunulan sağlık hizmeti sadece uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi verilen; kamu, üniversite ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile aracı kuruluşlar tarafından yapılabilmektedir. Bu nedenle, uluslararası sağlık turizmi kapsamında faaliyette bulunabilmek için sağlık tesisinin ve aracı …

Sağlık Turizmi Kapsamındaki Hizmetler Nelerdir?

Sağlık Bakanlığı tarafından uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi verilen kamu, üniversite ve özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından verilen teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri ile geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları sağlık turizmi kapsamında yer almaktadır. Bu kapsamda sağlık turizmi alanında verilebilecek hizmetler medikal (tıp) turizmi, ileri yaş ve engelli turizmi, termal turizm ve …

Sağlık Turizmi Nedir?

Bireylerin koruyucu, tedavi edici, rehabilite edici veya sağlığı geliştirici hizmetleri almak amacı ile yaşadıkları ülke dışında bir ülkeye ziyaretleri sağlık turizmi olarak adlandırılmaktadır. Ülkemizde de sağlık amaçlı olarak yurtdışından ülkemize geçici bir süreliğine gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla birlikte yurtdışında ikamet eden gerçek kişilerin aldıkları her türlü sağlık hizmeti ile …

Sağlık Turizmi Teşvikleri

Sağlık Turizmi teşvikleri yapılması, gerekli pazar ve veri tabanı oluşumunun sağlanması ve sağlık turizmi için gelişim planı yapılmasını kapsar. Bu teşviklerin takip ve bürokratik işlemlerini içerir. Türkiye sınırları içerisine hasta nakledilmesi sağlık turizm şirketlerine devlet tarafından sağlık turizmi destekleri verilmektedir. Devlet desteğinden yararlanabilecek sağlık turizm şirketi sağlık turizmi sahasında çalışmalar gerçekleştiren, uluslararası hizmet vermek için …

Call Now Button0544 840 1683